[PLUG] बेडियन फॉर नेटबुक्स...

मःसागरः o.s.h.o at guruvision.com
Sat Mar 17 17:04:48 IST 2012


आजवर कधीही Debian Linux च्या वाटेला न जाणारा मी बेडियन लिनक्स कडे वळलो
कसा... ते जमल्यास पुढच्या अध्यायात, सर्व काम पूर्ण झाल्यावर...

-- 
१. Stupid question always warrants a stupid answer!
२. Why question the answer, unless question itself is the answer ?
४. No question is ever stupid!


More information about the Plug-mail mailing list